ŠTO SVE RADIMO?
  • Prodaja sirovina za pekarstvo i slastičarstvo

Veleprodaja i maloprodaja.

 

  • Tehnološko - stručno savjetovanje i demonstracijska pečenja

Pesla posreduje između tvrtki - proizvođača sirovina i opreme i krajnjeg potrošača pekara i slastičara.

Ukoliko je potrebna pomoć u rješavanju stručnog problema, bilo kojeg segmenta, moguće je kontaktirati i upitati profesionalne timove.

Tvrtke – proizvođači (Kvasac d.o.o, Ireks- aroma, Reprokolinska..) sa svojim stručnim timovima i tehnolozima - demonstratorima i pekarima, na prijedlog Peslinih komercijalista i poziv pekara i slastičara, organiziraju demonstracijska pečenja.

 

  • Obrazovni programi - edukacije za odrasle

Programi osposobljavanja i usavršavanja za pekarsku i slastičarsku struku su u pripremi...

 

  • Prodaja gotovih bezglutenskih proizvoda